Från och med den 1 juli 2018 träder en ny beräkning av fordonsskatten i kraft. Detta heter ”Bonus/Malus”. 


Men vad betyder ”Bonus/Malus” egentligen?

Bonus/Malus berör personbilar samt lätta lastbilar upp till 3.500 kg. Det gäller bara nya fordon, som är registrerade från och med den 1 juli 2018 och tillverkade från 2018.

Bilar som redan är i trafik före den 1 juli 2018 eller tillverkade innan 2018 omfattas inte.

Bonus gäller för fordon med CO2-utsläpp på max 60 gram per km, samt fordon som drivs på gas. Fordon med utsläpp på 0 gram per km får den högsta bonusen; 60.000kr. Bonusen trappas av linjärt upp till CO2-utsläpp av 60 gram per km. Då är bonusen 10.000kr. Bonus på 10.000kr får även fordon som drivs på gas.

Ingen CO2 avgift för fordon med utsläpp mellan 60-95 gram. Denna zon är neutral.

Malus innebär höjd fordonsskatt gäller för fordon med CO2-utsläpp på mer än 95 gram per km.


Malus kommer endast att gälla under bilens första tre år; räknat från första registreringsdatum. Till start ligger en grundavgift på 360kr och därefter beräknas skatten i olika nivåer av avgifter beroende  på hur mycket CO2 fordonet släpper ut per km. Bilar som släpper ut maximalt 60 gram CO2 per km får istället Bonus.

Malus räknas ut som följande:

 • Grundavgift: 360 kr per år
 • CO2-utsläpp mellan 60 – 95 gram per km: Ingen CO2 avgift; en neutral zon.
 • CO2-utsläpp mellan 95 och 140 gram per km: 82 kr
 • CO2-utsläpp över 140 gram per km: 107 kr per gram


Räkneexempel:

Ett bensindrivet fordon har CO2-utsläpp på 145 gram per km. Den överskrider det första gränsvärdet (95-140 gram) samt det andra gränsvärdet (över 140 gram):

Grundavgift: 360kr
CO2 avgift (95-140 gram): – 45 gram x 82kr = 3.690kr
CO2 avgift (140-uppåt): – 5 gram x 107kr = 535kr
Total kostnad per år: 4.585kr


Samtliga dieselbilar får alltid ett extra miljötillägg samt ett rörligt bränsletillägg. Denna räknas ut som följande:

 • 250kr i fast miljötillägg
 • Bränsletillägg med 13,52kr per gram


Räkneexempel: 

Ett dieseldrivet fordon har CO2-utsläpp på 127 gram per km. Den överskrider det första gränsvärdet (95-140 gram) men är under det andra gränsvärdet (över 140 gram):

Grundavgift: 360 kr
CO2 avgift (95-139gram): – 32 gram x 82kr = 2.624kr
CO2 avgift (140-uppåt): – 0 gram x 107kr = 0kr
Miljötillägg diesel = 250 kr
Bränsletillägg diesel = 127 gram x 13,52kr = 1.717kr

Summa: 4.951kr/år


Bilar som förbrukar 60-94 gram CO2 per km samt bilar som kan köras på alternativa drivmedel (etanol eller fordonsgas (blandning av biogas och naturgas)) får ingen Bonus eller Malus. De kommer bara att ha grundskatten på 360 kronor.


Förmånsvärdet för tjänstebilar kommer att justeras från den 1 juli 2018. Basbeloppsdelen sänks men istället läggs fordonets Malus på förmånsvärdet.
Liksom för själva Bonus/Malus gäller detta bara bilar som registrerats från den 1 juli.


De nya reglerna för bilar som registrerats från den 1 juli 2018 är:

 • 29% Basbeloppsdel (nytt - tidigare 31,7%)
 • Nybilspris * 75% av statslåneräntan (oförändrat)
 • 9% av nybilspriset (oförändrat)
 • Lyxbilstillägg 20% överstigande 7,5 prisbasbelopp (oförändrat)
 • Bilens Malus (nytt)


Läs mer på: http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/bonus-malus-och-branslebytet/